Шановні присутні! На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 55 від 28.01.2005 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», сьогодні ми зібралися на звіт керівника закладу освіти щодо діяльності на посаді протягом 2020/2021 навчального року. На цих загальних зборах ми керуємося «Примірним положенням про порядок звітування керівників загальноосвітніх закладів», який затверджено наказом МОН України від 23.03.2005р. №178.

У 2020/2021 навчальному році як директор школи у своїй діяльності я керувалася Статутом школи, правилами внутрішкільного трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Управління школою здійснюю відповідно до річного плану роботи, плану внутрішкільного контролю та виховної роботи.

Одним з найважливіших чинників, що сприяють реалізації основної мети діяльності школи, є раціональний добір і розстановка педагогічних кадрів, створення умов для підвищення їхньої фахової компетентності, формування відносин співробітництва, партнерства в системі «вчитель — учень». Тому постійно дбаю про підбір педагогічних кадрів, формування колективу. На початок 2020/2021 навчального року були кадрові проблеми та все ж таки мені вдалося їх вирішити. На сьогодні вже розпочала роботу з кадрового забезпечення на наступний навчальний рік, оскільки маємо вакансії. Вважаю, що проблема кадрового забезпечення існуватиме до того часу, поки ми не виростимо місцеві педагогічні кадри. З цією метою в закладі постійно проводиться профорієнтаційна робота серед випускників.

Пріоритетом для мене як керівника є якість освітнього процесу, хоча не випускала з поля зору і рівень вихованості учнів закладу освіти. Питання результативності освітнього процесу протягом року розглядалося на загальношкільних лінійках, що проводилися з ініціативи учнівського самоврядування, педагогічних радах, батьківських зборах, які в цьому році через пандемію проводилися в онлай режимі.

Важливою складовою роботи директора школи та об'єктивною необхідністю є контроль за освітнім процесом. З цією ж метою в цьому навчальному році мною здійснювався фронтальний, тематичний, предметно-узагальнюючий, оглядовий, персональний контроль. Так проведено зрізи знань, директорські контрольні роботи з української мови, математики, природознавства (4 клас), з української мови, математики, природознавства в 5 класі, вивчено стан викладання природознавства в 5-6 класах, англійської мови в 5-8 класах. Вивчаючи педагогічний процес під час відвідування уроків, позакласних занять, громадських заходів, аналізую не лише рівень знань, а й вихованості та розвитку учнів.

Сьогодні час висуває нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою. Перспектива в освіті така, що вчитель, який не володіє навичками роботи з комп'ютером та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес. Цього року в нових складних умовах, у період карантину, вчителі школи без особливих труднощів, на відміну від попереднього, перейшли на дистанційну форму викладання навчального матеріалу із запровадженням сучасних технологій. Навчання учнів було організоване з використанням технологій дистанційного навчання та проводилося з використанням веб-сервісів Zoom, Google Meet, веб- додатку Viber, згідно з розкладом уроків, домашні завдання щоденно перевірялися вчителями. Усі навчальни плани були виконані, навчальний матеріал викладено. У кінці навчального року проведене підсумкове оцінювання, відповідно до рекомендацій МОН України.

Двічі на рік в кінці кожного семестру здійснила контроль за виконанням навчальних планів та програм. У цьому навчальному році це було дуже актуальним питанням, оскільки двічі в навчальному році через ту ж пандемію ми переходили на дистанційну форму навчання, були проблеми через відсутність у частини учнів технічних засобів для дистанційного навчання, проте теоретична та практична частина начальних програм та навчальних планів виконана.

Якість освітнього процесу тісно пов'язаний із внутрішкільним контролем, який здійснювала протягом року. Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради та наказах. Керувала роботою педагогічної ради, діяльність якої спрямовувала на координацію роботи учителів-предметників, класних керівників. У навчальному році проведено 11 педагогічних рад, з них 4 тематичні.

Важливою умовою успішної реалізації основної мети діяльності школи вбачаю у підвищенні професійного рівня вчителя, як керівник закладу тримала під контролем роботу ШМО класних керівників, проходження вчителями онлайн курсів та вебінарів, стан самоосвіти педпрацівників. У цьому навчальному році двоє вчителів пройшли чергову атестацію, де вчитель математики Чернишенко В.В. підтвердила раніше встановлену І кваліфікаційну категорію, а вчителю англійської мови Кочановій Г.М. було встановлено ІІ кваліфікаційну категорію.

Тримала під контролем проведення шкільного етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад, підготовку до участі учнів у районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, однак через карантинні обмеження в цьому навчальному році наші учні участі у ІІ (районному) етапі не взяли.

Важливим для мене було дослідження стану відвідування учнями уроків та дисципліни, робота з профілактики правопорушень. З учнями та батьками учнів, які пропускали уроки без поважних причин та постійно порушували поведінку на уроках та в позаурочний час (Вербило В., Кулакевич М., Цюкало Л.) на засіданнях ради профілактики, яку я очолюю, проводилась профілактична робота, разом з класними керівниками відвідувала родини вдома.

Реалізуючи завдання особистісно-орієнтованого навчання, керований мною педагогічний колектив намагається комплексно розвивати природні задатки учнів, поєднуючи освітній процес з системою виховної роботи.

У 2020/2021 н.р. учні школи були активними учасниками та переможцями творчих конкурсів, челенджів. Організованих ЦДЮТ Бородянської ТГ. Переможці та активні учасники були нагороджені на святі Останнього дзвоника грамотами ЦДЮТ.

Школою проводиться певна робота з профорієнтації та працевлаштування неповнолітніх. Ведеться облік довідок щодо подальшого навчання та працевлаштування випускників. Всі випускники попередніх трьох років отримують базову середню освіту.

На початку навчального року за моїм дорученням класоводами та класними керівниками створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту. Складено соціальні паспорти класів школи. Протягом року контролювала роботу класних керівників та класоводів з учнями, які схильні до девіантної поведінки. На внутрішкільному обліку знаходяться 2 учні. Батьки цих учнів також запрошувалися на засідання ради профілактики.

Протягом навчального року контролювала виконання вимог щодо охорони праці та здоров΄я здобувачів та педагогів, обслуговуючого персоналу закладу. Освіти. Мною видано ряд наказів щодо охорони праці та техніки безпеки, щопонеділка на нарадах озвучувалося це питання. Як педагоги так і учні щорічно проходять медогляд згідно з графіком. Особисто сприяю забезпеченню шкільного медичного кабінету первинними засобами надання першочергової медичної допомоги. Питання стану медичного обслуговування, роботи з профілактики захворювань серед школярів неодноразово заслухано на нарадах при директорові, на постійному контролі тримала питання охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів і працівників. Виконання запланованих заходів сприяло дотриманню правил техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки. У цьому навчальному році травм під час освітнього процесу учні не отримували.

Здійснювала контроль за харчуванням. У закладі на початок навчального року затверджено графік харчування та категорії дітей, що харчуються. Нарікань на харчування не було ні з боку учнів, ні з боку батьків.

Питання стану харчування учнів розглядалося на нарадах при директорові, класних та загальношкільних зборах.

Чільне місце в закладі відводиться заняттям спортом. Протягом навчального року в школі проведено Олімпійські уроки, «Веселі старти», змагання з волейболу, футболу, баскетболу.

З метою організації наступності тісно співпрацюю з ДНЗ «Журавлик». Брала активну участь у проведенні батьківських зборів у дитячому садочку, разом з класоводом відвідувала заняття.

До участі в освітньому процесі залучала громадськість, місцеву владу, приватних підприємців. Будучи членом виконкому, на засіданнях постійно озвучувала питання про перебування дітей на вулиці після 22 години; питання безпеки життєдіяльності дітей; перебування їх на об`єктах, що становлять загрозу життю та здоров`ю дітей; про роботу з сім’ями, що потрапили в складні життєві ситуації; про харчування учнів; про вживання учнями спиртних напоїв та насилля в сімї.

Належну увагу приділяю навчально-матеріальній базі закладу, залучаю батьків, громадськість, спонсорів. Не залишаю поза увагою питання естетичного вигляду закладу загальної середньої освіти. Активно проводиться робота з озеленення подвір'я, догляду за клумбами. Надалі планую вирішити проблему обрізання дерев на територї закладу та заасфальтування проблемних ділянок шкільного подвіря. Невирішеною на сьогодні важливою проблемою є виконання припису ДСНС. Порушення, що не вимагають великих фінансових витрат, усунули своїми силами. Для вирішення інших (заміна вагонки у фойє, приведення до належного стану пожежної водойми) звернулася до старости Соломенко Н.Д та депутата Пільник Т.А., які обіцяють сприяти вирішенню проблеми.

На завершення своєї доповіді хочу подякувати педагогічному колективу, технічному персоналу школи, батьківському комітету, старості Соломенко Н.Д, депутату Пільник Т.А. та вам, батьки, за співпрацю, взаєморозуміння, підтримку. Щирі слова подяки всім, хто брав участь у вирішенні проблем освітнього процесу. Сподіваюся, що тісна співпраця дасть можливість досягти кращих результатів у новому 2021/2022 н.р. Дякую за увагу!

Кiлькiсть переглядiв: 165

Коментарi